• +0123 456 789
  • 7 DAYS A WEEK FROM 10 AM TO 6 PM

SafetySigning

Giải pháp văn phòng "số"

Đơn giản hóa quy trình xử lý tài liệu, hồ sơ nội bộ, giao dịch điện tử với cơ quan Nhà nước, đối tác...
Sử dụng chữ ký điện tử, chữ ký số trên nền tảng tích hợp hệ thống thông minh (hỗ trợ tích hợp Google Assistant, Alexa...) và dịch vụ lưu trữ Google Drive an toàn
 Odoo • Image and Text
+1580

KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG
KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ SAFETYSIGNING

Số hoá hồ sơ
với Safetysigning

Cải thiện quy trình làm việc tài liệu của bạn để cho phép tăng năng suất và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng của bạn.

Nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi

Cho phép ký hợp đồng điện tử định dạng word, pdf, excel...
Ký trực tiếp trên mọi thiết bị: máy tính, điện thoại thông minh, ipad...

Linh hoạt, tiết kiệm

Dễ dàng ký hàng loạt theo mẫu, không phải ký đơn lẻ từng tài liệu
Thời gian ký nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

SAFETYSIGNING
Đơn giản quy trình ký số

đề xuất

Đơn giản - Nhanh chóng quy trình tạo đề xuất

báo giá

Tạo nhanh các mẫu báo giá hiện đại

hợp đồng

Tạo hợp đồng nhanh chóng với các bộ hợp đồng mẫu

safety
signing

Tiết kiệm chi phí, thời gian. Tích hợp ký duyệt hồ sơ điện tử bằng USB token, HSM

chứng từ điện tử

Hoàn tất các chứng từ điện tử với SafetySigning một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Tự động hóa tài liệu

 

Chữ ký điện tử

Giao dịch nhanh chóng, tiện lợi tuân thủ đầy đủ qui định pháp lý và bào mật về chữ ký số

Quy trình làm việc

 Tạo gửi và theo dõi hồ sơ theo quy trình phê duyệt tài liệu hiện có của doanh nghiệp.

API

Giải pháp tích hợp API chữ ký điện tử SafetySigning vào các ứng dụng và website của bạn một cách nhanh nhất.

Lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệpThông tin cơ bản

Gói cá nhân

Gói doanh nghiệp

Gửi tài liệu ký điện tử

Yêu cầu ký số lượng lớn

Mời nhiều người cùng ký tài liệu

Chỉnh sửa tài liệu trước khi ký

Cá nhân hóa chữ ký

Lịch sử tài liệu


Tích hợp API

Tích hợp USB Token, HSM (Liên hệ)

Trao đổi qua chat

Quản lý thời gian hết hạn tài liệu ký


+1580

khách hàng hài lòng
khi sử dụng dịch vụ safetysigning

 
Hồ sơ mẫu

Xem qua vài Hồ sơ cũng như Ký thử các Hồ sơ điện tử mẫu


Biểu phí

Xem Bảng biểu phí dịch vụ đầu đủ và chọn gói thích hợp nhất cho cá nhân hoặc doanh nghiệp


Hỗ trợ

Để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất, vui lòng liên hệ chúng tôi theo khung giờ sau: Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 – 17:00; Thứ bảy: 08:00 – 12:00

Odoo • Text and Image