• +0123 456 789
 • 7 DAYS A WEEK FROM 10 AM TO 6 PM

Biểu phí dịch vụ

SafetySigning  Standard
490.000
VND/Năm
 • Tài khoản cho cá nhân
 • Tài khoản người dùng: 01
 • Thay thế chữ ký tay
 •   Kê khai và nộp thuế, bảo hiểm qua ĐTDĐ
 •   Giao dịch ngân hàng, thương mại điện tử
 •   Ký số trên các văn bản phần mềm nội bộ doanh nghiệp
 •   Ký trên dịch vụ hành chính công

SafetySigning  Pro
1.490.000
VND/Năm
 • Tài khoản cho tổ chức, Doanh nghiệp
 • Tài khoản người dùng: 03
 • Thay thế cho con dấu và chữ ký của người đại diện
 •  Kê khai và nộp thuế, bảo hiểm qua ĐTDĐ
 •  Giao dịch ngân hàng, thương mại điện tử
 •   Ký số trên các văn bản phần mềm nội bộ doanh nghiệp
 •  Ký trên dịch vụ hành chính công 
Odoo • Image and Text
Dịch vụ Remote Home Assistant
VND 490.000/năm
*Áp dụng cho 01 thiết bị