• +0123 456 789
  • 7 DAYS A WEEK FROM 10 AM TO 6 PM

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản dịch vụ

SafetySigning là một dịch vụ trực tuyến do Công ty cổ phần Chứng Số An Toàn - SafeCA sở hữu và quản lý. Tên và logo SafetySigning là thương hiệu của Công ty cổ phần Chứng Số An Toàn - SafeCA. SafeCA là nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp tin cậy cho Chính phủ, Giáo dục, Y tế, Viễn thông, Dược phẩm và các tổ chức khác, hãy xem trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết: www.safecert.com.vn.

Công ty cổ phần Chứng Số An Toàn - SafeCA (“SafeCA”) cung cấp một tập hợp các dịch vụ được mô tả đầy đủ hơn trên trang web SafetySigning (gọi chung là “Dịch vụ”) cho phép sử dụng chữ ký số và quy trình phê duyệt. Việc bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây của Thỏa thuận khách hàng (“Thỏa thuận”).

Riêng tư

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ quyền riêng tư của bạn. SafetySigning được dành riêng để bảo vệ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật của chúng tôi có sẵn tại đây: https://www.safetysigning.vn/chinh-sach-bao-mat/ quản lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc phần mềm liên quan của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này

SafetySigning cam kết bảo mật. Chúng tôi sử dụng các trung tâm dữ liệu bảo mật với nguồn điện dự phòng và kết nối internet. SafetySigning áp dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt thương mại để duy trì tính bảo mật của hệ thống, bao gồm việc sử dụng các phương pháp mã hóa tiêu chuẩn công nghiệp để ngăn chặn truy cập trái phép vào tài liệu của khách hàng và thông tin tài khoản được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Dịch vụ cũng bảo vệ thông tin bằng giao thức bảo mật HTTPS trong quá trình truyền tới trình duyệt web của bạn. SafetySigning sử dụng các khóa ký riêng lẻ thay vì một khóa tập trung. Khóa ký của bạn có thể được giữ trên máy chủ SafetySigning hoặc cục bộ của bạn trong phần mềm, thẻ thông minh an toàn hoặc mã thông báo USB. Bạn cũng có thể sử dụng quyền truy cập tài liệu trên cơ sở mỗi tài liệu trước khi chia sẻ tài liệu của mình. Tất nhiên, Dịch vụ không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào sau khi nó đã rời khỏi Dịch vụ.

+ Sửa đổi

Bạn có trách nhiệm xem xét phiên bản hiện tại của Thỏa thuận khách hàng theo định kỳ. SafetySigning có thể sửa đổi Thỏa thuận này bằng cách (a) đăng Thỏa thuận khách hàng đã sửa đổi trên trang web SafetySigning, hoặc (b) gửi thông tin về việc sửa đổi địa chỉ email bạn cung cấp cho SafetySigning. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ được coi là chấp nhận Thỏa thuận đã sửa đổi.

+ Sử dụng hợp lý

Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và với tất cả các luật và quy định hiện hành của Việt Nam cũng như tất cả các quy định, chính sách và thủ tục Internet, bao gồm tất cả các quy định về xuất khẩu và các luật khác liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​bất kỳ quốc gia thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho các mục đích bất hợp pháp, để phá vỡ Dịch vụ hoặc phân phối nội dung vi phạm quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho các mục đích mà SafetySigning xác định một cách hợp pháp là bất hợp pháp, khiêu dâm , phỉ báng, quấy rối, gian lận, lạm dụng, đe dọa, có hại, thô tục hoặc có thể bị phản đối. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung giao dịch của mình thông qua Dịch vụ. Việc bạn sử dụng dịch vụ SafetySigning phải tuân theo chính sách “Sử dụng hợp pháp” của SafetySigning - xem bên dưới để biết thêm chi tiết.

+ Tuổi tác

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và rằng bạn có quyền hợp pháp và khả năng tham gia Thỏa thuận này.

+ Đăng ký tài khoản

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho SafetySigning là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời bạn có quyền hợp pháp để sử dụng (các) địa chỉ email mà bạn cung cấp. Bạn đồng ý cập nhật thông tin của mình bằng cách cập nhật thông tin tài khoản. Bạn đồng ý duy trì tính bảo mật của tài khoản của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.

+ Nghĩa vụ thanh toán

Trong trường hợp bạn chọn mua một trong các gói dịch vụ mà SafeCA cung cấp (“Tài khoản trả phí”), bạn đồng ý thanh toán để sử dụng Tài khoản trả phí đó theo gói dịch vụ bạn chọn. Thanh toán số dư tài khoản SafetySigning của bạn đến hạn hàng tháng, hàng năm hoặc thanh toán khi bạn chuyển tiền trước và phải được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn chỉ định, trừ khi bạn đồng ý một thỏa thuận trả sau riêng với SafeCA.

+ Chính sách hoàn lại tiền cho thẻ tín dụng

Sử dụng thử SafetySigning có sẵn 5 chữ ký miễn phí và bạn phải luôn sử dụng lộ trình này để đảm bảo rằng SafetySigning được bạn chấp nhận trước khi mua gói dịch vụ. Nếu đã mua gói dịch vụ mà bạn không hài lòng, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 7 ngày. Khi yêu cầu hoàn tiền được thực hiện thì SafeCA sẽ xóa tài khoản của bạn cùng với bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến tài khoản đó và nhanh chóng hoàn lại số tiền đã thanh toán cho dịch vụ vào thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán, trừ đi bất kỳ khoản phí điều hành thẻ tín dụng nào có thể liên quan đến việc này. Yêu cầu hoàn lại tiền có thể được thực hiện bằng email tới info@safetysigning.vn hoặc bằng cách mở một phiếu hỗ trợ tại https://www.safetysigning.vn.

+ Hủy tài khoản

Nếu tài khoản của bạn đã được thanh toán đầy đủ, bạn có thể hủy tài khoản của mình và chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. SafetySigning khuyên bạn nên in hoặc sao chép bất kỳ tài liệu quan trọng nào vì bạn sẽ mất quyền truy cập vào tài liệu, tin nhắn hoặc nội dung khác có trong tài khoản của mình sau khi hủy. SafetySigning có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này.

+ Giao tiếp

Bạn đồng ý rằng thời gian chính thức cho tất cả các giao dịch sử dụng Dịch vụ sẽ là dấu thời gian được máy chủ của Dịch vụ ghi lại. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các liên lạc điện tử hoặc thông báo được gửi đến địa chỉ email mà bạn cung cấp cho SafetySigning, được đặt trong tài khoản của bạn hoặc đăng trên Trang web sẽ được coi là "bằng văn bản" và nhận được trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày phổ biến. SafetySigning từ chối mọi trách nhiệm đối với tất cả các lỗi trong giao tiếp do các bên thứ ba không xử lý hoặc cung cấp đúng cách các liên lạc điện tử của SafetySigning.

Quyền và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của SafeCA

+ Mối quan hệ thanh toán với chứng từ

Trừ khi SafetySigning được chỉ định là một bên trực tiếp, mối quan hệ của SafetySigning đối với tất cả các tài liệu và giao dịch đã hoàn thành bằng cách sử dụng Dịch vụ là mối quan hệ của một bên thứ ba đáng tin cậy, không quan tâm. Theo đó, SafetySigning từ chối mọi tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các tài liệu hoặc giao dịch thông qua Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm công nhận các bên có lợi ích trong tất cả các giao dịch mà bạn hoàn thành bằng cách sử dụng Dịch vụ và đánh giá tất cả các rủi ro liên quan.

+ Bảo trì

Dịch vụ đôi khi sẽ không khả dụng trong quá trình bảo trì và nâng cấp hệ thống. Bảo trì theo lịch trình của SafetySigning thường sẽ diễn ra vào thứ Bảy thứ hai và thứ tư hàng tháng trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối theo giờ Việt Nam. SafetySigning sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ khả dụng trong thời gian này. Tuy nhiên, SafetySigning từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ gián đoạn hoặc sự cố nào đối với Dịch vụ do ngoại lực gây ra ảnh hưởng đến độ tin cậy của Internet hoặc hệ thống máy tính.

+ Trách nhiệm hữu hạn

Bạn hiểu rõ ràng và đồng ý rằng safetysigning sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, chỉ định, sự cố, đặc biệt, hậu quả hoặc bất kỳ loại nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, sử dụng, dữ liệu hoặc các mất liên quan khác (ngay cả nếu safetysigning đã được tư vấn về khả năng của chúng), và bao gồm các thiệt hại phát sinh từ: (i) bất kỳ tài liệu hoặc giao dịch nào được gửi qua dịch vụ mà safetysigning không phải là bên trực tiếp; (ii) việc sử dụng hoặc không có trách nhiệm sử dụng dịch vụ, bao gồm lỗi, tương thích hoặc trì hoãn; (iii) việc truy cập hoặc thay đổi hoặc thay đổi các tài liệu hoặc truyền thông của bạn; hoặc (iv) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến dịch vụ.

Trách nhiệm pháp lý của safetysigning sẽ không vượt trội, theo thỏa thuận, tương đương với số tiền phí (nếu có) được trả để sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận này.

Từ chối bảo hành

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:

Việc bạn sử dụng dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. safetysigning cung cấp dịch vụ trên cơ sở “nguyên trạng” và “hiện có”. safeca từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm của bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bảo đảm ngẫu nhiên về tính khả năng, phù hợp với mục đích cụ thể và không vi phạm.

Safetysigning không bảo đảm và từ chối rõ ràng rằng (i) dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; (ii) dịch vụ sẽ không được sửa chữa, đáng tin cậy, kịp thời, an toàn, không có lỗi hoặc không có viruses và các thành phần có hại khác, (iii) bất kỳ lỗi nào trên trang web hoặc dịch vụ safetysigning sẽ được sửa chữa; và (iv) các tài liệu hoặc tài liệu mà bạn lưu trữ qua dịch vụ sẽ không thể truy cập được.

Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc lỗi khác có được thông qua việc sử dụng dịch vụ đều được thực hiện tại việc khai thác và rủi ro duy nhất của bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc mất dữ liệu kết quả từ việc tải xuống bất kỳ tài liệu nào

Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, bất cứ lệnh hoặc viết nào, do bạn có được từ safeca, hoặc qua hoặc từ trang web hoặc dịch vụ safetysigning, sẽ tạo bất kỳ bảo đảm nào không được nói rõ ràng trong thỏa thuận này.

Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, bất cứ lệnh nào hoặc viết nào, do bạn có được từ safetysigning, hoặc qua hoặc từ trang web hoặc dịch vụ của safetysigning, sẽ tạo bất kỳ bảo đảm nào không được nói rõ ràng trong thỏa thuận này.

Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, bất cứ lệnh nào hoặc viết nào, do bạn có được từ safetysigning, hoặc qua hoặc từ trang web hoặc dịch vụ của safetysigning, sẽ tạo bất kỳ bảo đảm nào không được nói rõ ràng trong thỏa thuận này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng SafetySigning sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Dịch vụ và trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ và trang web chứa thông tin độc quyền và bí mật và bí mật thương mại bao gồm, nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, biểu trưng, hình ảnh, phần mềm và biểu tượng, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ của Anh và xứ Wales và quốc tế và luật hiện hành.

SafetySigning giữ lại tất cả các quyền, tiêu đề và sự quan tâm đối với các từ “SafeCA”, “SafetySigning”, “Máy chủ ADSS” “Go> Sign” và bất kỳ từ, cụm từ hoặc biểu trưng nào bao gồm những điều đã nói ở trên (gọi chung là “SafetySigning Marks”). Bạn đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng Dấu SafetySigning theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của SafetySigning.

Dịch vụ SafetySigning

Chính sách Sử dụng Hợp pháp: Tài khoản Miễn phí

Mỗi khách hàng, bao gồm một công ty, được giới hạn một (1) tài khoản SafetySigning miễn phí. Nếu bạn hoặc công ty của bạn muốn có nhiều hơn một (1) tài khoản SafetySigning Miễn phí, thì bạn phải và bạn đồng ý nâng cấp lên Dịch vụ trả phí. Các tài khoản dùng thử miễn phí không có hoạt động của người dùng trong 30 ngày sẽ bị xóa.

Tài khoản trả phí sẽ vi phạm chính sách 'Sử dụng hợp pháp' của SafetySigning nếu mức sử dụng trong bất kỳ tháng cụ thể nào vượt quá ba (3) lần mức sử dụng trung bình của cùng một danh mục khách hàng sử dụng tài khoản trả phí của SafetySigning trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày đó. Việc sử dụng sẽ được định nghĩa là tổng số giao dịch về dịch vụ và giới hạn lưu trữ. Bất kỳ vi phạm nào đối với các Chính sách sử dụng hợp pháp này có thể khiến tài khoản của bạn bị giới hạn chức năng hơn trong tài khoản của bạn hoặc trong trường hợp lo ngại về việc lạm dụng, chấm dứt tài khoản của bạn. Bất kỳ sự thất bại nào của SafetySigning trong việc thực thi Chính sách này không cấu thành sự từ bỏ quyền của SafetySigning trong việc thực thi các vi phạm trong quá khứ hoặc hiện tại vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

Dịch vụ chữ ký điện tử

Chính sách

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý thực hiện các giao dịch kinh doanh bằng các tài liệu và chữ ký điện tử thay vì các tài liệu và chữ ký trên giấy. Bạn không có nghĩa vụ phải giao dịch kinh doanh theo phương thức điện tử. Để rút lại sự đồng ý của bạn để thực hiện các giao dịch điện tử, chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ và liên hệ với bên gửi để khám phá các tùy chọn khác. Bạn có thể đọc và ký vào từng tài liệu trong từng trường hợp cụ thể. Mỗi quyết định xem hoặc ký một tài liệu dưới dạng điện tử không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của bất kỳ giao dịch nào đã được hoàn thành bằng cách sử dụng tài liệu và chữ ký điện tử hoặc trên giấy. Bạn đồng ý đọc mọi tài liệu trước khi ký điện tử. Bạn cũng đồng ý trao đổi trực tiếp tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung của tài liệu với bên gửi. Cuối cùng, bạn đồng ý thông báo cho các bên gửi và Dịch vụ về bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ e-mail của bạn để ngăn chặn sự gián đoạn liên lạc của bạn. Bạn thừa nhận và hiểu rằng chữ ký điện tử có giá trị pháp lý ràng buộc ở Việt Nam. Bạn cũng hiểu rằng bản sao in của tài liệu điện tử không được coi là bản gốc hợp pháp mà là bản sao của tài liệu gốc được lưu giữ trong Dịch vụ.

Yêu cầu

Việc sử dụng Dịch vụ yêu cầu trình duyệt web tuân thủ tiêu chuẩn hỗ trợ giao thức HTTPS, HTML và cookie. Chữ ký điện tử không có giá trị khi bị pháp luật cấm.

Dịch vụ cung cấp các tài liệu và thông tin khác có thể liên quan đến nhu cầu pháp lý của người dùng của chúng tôi. Tuy nhiên, thông tin pháp lý có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ không cấu thành lời khuyên pháp lý vì nó không đưa ra kết luận pháp lý hoặc áp dụng luật cho các trường hợp cụ thể của từng người dùng. Nếu bạn cần tư vấn pháp lý, vui lòng tham khảo ý kiến của một chuyên gia dịch vụ luật trong khu vực của bạn. Việc bạn sử dụng Dịch vụ không thể thay thế lời khuyên của luật sư hoặc tạo mối quan hệ luật sư - khách hàng giữa bạn và SafetySigning. Mặc dù SafetySigning nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin pháp lý mà nó cung cấp, luật pháp liên tục thay đổi và SafetySigning không thể đảm bảo tính đúng đắn hoặc hoàn chỉnh của thông tin pháp lý.

+ Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và SafetySigning và điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Thỏa thuận này thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đây giữa bạn và SafetySigning, cho dù bằng văn bản hay bằng miệng.

+ Sự bồi thường

Bạn đồng ý giữ cho SafetySigning và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, giám đốc, người quản lý, nhân viên và người kế nhiệm của SafetySigning vô hại và bồi thường mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, chi phí kiện tụng và phí luật sư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, việc bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận này hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

+ Hiệu lực từng phần và Từ bỏ

Nếu tòa án có thẩm quyền tuyên bố bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào trong Thỏa thuận này là vô hiệu hoặc không thể thi hành, bạn và SafetySigning đồng ý rằng tòa án nên xây dựng điều khoản hoặc điều khoản đó phù hợp với luật hiện hành càng gần càng tốt để phản ánh ý định ban đầu của các bên và các điều khoản và điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc SafetySigning không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào như vậy.

+ Sự lựa chọn của pháp luật

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh và xứ Wales mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật. Bạn và SafetySigning đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong nước Việt Nam.