• +0123 456 789
 • 7 DAYS A WEEK FROM 10 AM TO 6 PM

         FAQ

         Chữ ký số là gì?

         Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử. Đây là thông tin được mã hóa bằng khóa riêng của người gửi, được đính kèm theo văn bản nhằm đảm bảo cho người nhận định danh và xác thực đúng nguồn gốc, tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được. ...Chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

         Đọc thêm
         Quy trình ký hồ sơ điện tử

         Quy trình ký hợp đồng điện tử gồm 5 bước

         Bước 1: Tạo /Upload hợp đồng

         Bước 2: Thiết kế luồng xem và ký các bên liên quan

         Bước 3: Thông báo các bên liên quan

         Bước 4: Ký số ngay trên máy tính, điện thoại

         Bước 5: Gửi và nhận hợp đồng điện tử đã hoàn thiện đầy đủ chữ ký thông qua phần mềm

         So sánh Chữ ký số nội bộ & Chữ ký số pháp lý
         # Chữ ký số nội bộ Chữ ký số pháp lý

         Chữ ký số nội bộ được sử dụng trong các loại văn bản sau:
         - Hợp đồng lao động
         - Các văn bản phát hành nội bộ
         - Đề xuất hoặc đề nghị phê duyệt
         - Thông báo hoặc các kế hoạch nội bộ
         Được sử dụng để ký trong các loại văn bản mang tính chất pháp lý như sau: 
         - Hợp đồng thương mại
         - Phát hành hóa đơn doanh nghiệp
         - Nộp thuế điện tử
         - Các lệnh duyệt tài khoản ngân hàng... 
         +1580

         khách hàng hài lòng
         khi sử dụng dịch vụ safetysigning